Kentsel Dönüşümde Arabuluculuk

Müteahhit ve Arsa Sahipleri arasında ki ihtilafları gidermek üzere kolaylaştırıcı müzakere ve arabuluculuk hizmeti veriyoruz.

Kentsel Dönüşüm süreçlerinin iki temel aktörü vardır; bina sahipleri ve müteahhitler. Bu iki aktör arasında doğrudan iletişim kurulmasının uygulamada bazı sakıncaları vardır, nihayetinde uzlaşma ve arabuluculuk faaliyeti profesyonellik gerektiren bir kurumdur ve tarafların kısa sürede sağlıklı bir şekilde mutabakata varmalarını sağlaması bakımında önemli fonksiyonlara sahiptir. Bu bakımdan bina sahipleri ve müteahhit arasında ki iletişimi sağlayacak, tarafların talep ve beklentilerini kazan-kazan esasına dayalı olarak her iki taraf açısından optimal bir noktada buluşturmak açısından sizlere arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.

Özellikle belirlenen plan çerçevesinde, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine esas teşkil edecek olan temel başlıkların belirlenmesi, ihtilafların kolaydan zora doğru mekik diplomasisi yöntemiyle çözümlenmesi ve tarafların psikolojik olarak en az mesaiyle anlaşmaya varmaları temel amacımızdır.

Taraflar arasında ki ön yargıların yıkılması, sürekli geri bildirimlerle etkili bir iletişim ağının kurulmasıyla birlikte karşılıklı güven esasına dayalı başarılı bir neticenin alınması konusunda gayret göstermek ve süreçlerin tamamında aktif rol ve inisiyatif almak prensiplerimizdendir.

Söz konusu amaç çerçevesinde, hak sahiplerinin isteklerinin ifade edildiği geniş katılımlı toplantılar, interaktif ortamlarda yapılan forumlar ve benzeri iletişim araçları ile sunumların gerçekleştirilmesi yöntemlerini kullanmaktayız.