Apartman ve Site Yönetimi Danışmanlığı

Apartman ve site yönetimlerinin yaşamış olduğu hukuksal sorunların çözümlenmesi, mevzuata uygun etkin ve verimli bir yönetim için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Hukuki danışmanlık çerçevesinde apartman ve site yönetimlerinin yaşamış olduğu hukuksal sorunların çözümlenmesi, yönetimin mevzuata uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

  • Apartman ve sitede yaşayanların hukuki ihtilaflarının çözülmesine destek olmak.
  • Yönetim kararlarının hukuka uygun bir şekilde alınmasını sağlamak, karar defterlerinin ve diğer bilgi, belgelerin mevzuata uygun bir biçimde tanzimini sağlamak.
  • Yönetim bütçesine ilişkin konularda destek olmak ve aidat ödeme dengelerinin sağlanmasına yardımcı olmak.
  • Apartman ve sitede çalışan kişilerin iş hukukundan doğan sorunlarını çözümlemek ve gerekli yasal süreçleri sürdürmek ve neticelendirmek. kap
  • Yöneticinin görevlerini ve kat maliklerinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini denetlemek gereğinde yasal süreçleri başlatmak.
  • Gerekli ödemelerin yapılmaması halinde icra tahsil süreçlerini başlatmak ve ön hazırlıkları tamamlamak.
  • Satın alma işlemlerinin hukuk uygun gerçekleşmesini sağlamak, hukuki görüş vermek.
  • Kat sahiplerinin kiracıları ile ilgili olan hukuki sorunlarına danışmanlık etmek, kira ücretlerinin ödenmesi ve tahsili, sözleşmelerin hazırlanması ve gereğinde tahliye işlemlerini gerçekleştirmek.