Kentsel Dönüşümde Teknik Danışmanlık

Kentsel Dönüşüm süreçlerinin bir önemli boyutu da mimari, inşa ve planları ifade eden teknik muhtevadır.

Kentsel Dönüşüm süreçlerinin bir önemli boyutu da mimari, inşa ve planları ifade eden teknik muhtevadır. Dönüşüm kararı alınan yapının yeniden inşa sürecinde arzu edilen teknik özellikleri, en önemlisi teknik şartnamenin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve daha sonra sözkonusu şartnameye uygun bir şekilde inşa faaliyetinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetimi konusunda sizlere hizmet veriyoruz.

 • Kentsel Dönüşüm Riskli Yapı Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm Riskli Alanlar Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm Rezerv Yapı Alanları Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm Mülkiyet Haklarının Analizi ve Tespiti Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm Mevcut Durum Analizi Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm Fizibilite Raporları Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm En Etkin ve Verimli Kullanım Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm Kredileri Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm Finans Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm Toplantı Yönetim ve Organizasyon Danışmanlığı
 • Kentsel Dönüşüm Anlaşma ve Uzlaşma Danışmanlığı