Merak Ettikleriniz

Arsamın/konutumun bulunduğu mahallede nasıl bir dönüşüm planlandığını hangi kurumdan öğreneceğim?

Projeyi yürütecek idari birimden öğrenebilirsiniz. Kentsel yenileme çalışmalarında da yerel yönetimler proje yürütücüsüdür. Dolayısıyla bu birimler Belediye İmar Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü’dür.

Ruhsatsız, metruk ve tamamlanmamış binaların 6306 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?

Binaların ruhsatlı olması zorunlu değildir, fakat her ruhsatsız binanın bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir. Metruk durumdaki ve tamamlanmamış yapıların durumu da Uygulama Yönetmeliği Madde 7 – (1)'de açıklanmıştır. Buna göre "yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez".

Binanın yaşı önemli midir?

Hayır, binanın yaşı önemli değildir. “Deprem riski taşıyan bina” farkındalığı 1999 depremi sonrası ülke gündemine alındığından ötürü, 1999 yılı öncesi inşa edilen tüm yapıların deprem riski taşıdığına dair genel bir kanı oluşsa da bu her zaman doğru değildir. Fakat binanızın yaşı on beşin üzerinde ise ve binanızın deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmediğine inanıyorsanız, riskli yapı tespit raporuna başvurmanız tavsiye olunur.

Riskli yapı tespit raporlarının incelenmesi aşamasında tespit edilen eksik belgelerin temin edilemediği veya malikin başvurusundan vazgeçtiği gerekçesiyle söz konusu yapıların sistemden silinmesi ve riskli yapı tespit sürecinin sonuçlandırılmadan bırakılması mümkün müdür?

Hayır, değildir. Bu, mali açıdan yeni binanın yapımında sorunlar çıkacağını düşünen vatandaşların sıklıkla sorduğu bir sorudur. Fakat "riskli yapı tespiti" için başvuru yaptıktan sonra, eksik belgeniz olsa dahi bu süreçten dönemezsiniz.

Riskli yapı tespit çalışmaları sırasında malzeme tespitlerinin yapılması için kullanılan laboratuvarların bakanlıkça yetkilendirilmiş olma zorunluluğu var mı?

Evet, zorunludur. Burada kastedilen, daha önce başka bir firma tarafından yapılan tespitin geçerli olup olamayacağıysa, bakanlığın yetkilendirmediği hiçbir kurum/kuruluşun raporunun geçerli olmadığı bilinmelidir.

6306 sayılı kanun kapsamında yürütülecek itiraz, yıkım vb. süreçler, hak sahiplerine tebellüğ edildiği tarih üzerinden mi yoksa tapu müdürlükleri tarafından tebligatın postaya verildiği tarih üzerinden mi başlatılacaktır?

Tebligat kanununa göre, tebellüğ edildiği tarih esas alınmaktadır.

Kiracılara konut yardımı yapılacak mı?

Maliklere konut ve işyeri verildikten sonra fazladan konut ve işyeri kalması halinde kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet edenler ile işyeri işletenlere verilebilir. Fakat buna oldukça az rastlanmaktadır. Kira yardımıyla ilgili daha detaylı bilgiye, bağlı bulunduğunuz belediyenin ilgili müdürlüğünden ulaşabilirsiniz. (Kadıköy Belediyesi içerisinde bu birim Kira Yardımı Bürosu’dur.)

Riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet şartı hangi koşulda sağlanır?

Riskli yapı onay tarihinden önce orada oturuyor olmanız gerekir. Yani, ikametgâhınız tespit yapılmadan önce, riskli yapı tespiti yapılacak olan binada olmalıdır.

Yenilenen binayı satan ve alan kişiler tapuda harç ödemeyecek mi?

Hayır. 6306 sayılı kanun kapsamında yenilenen binaların alım satım işlemlerinde harç alınmayacaktır. 6306 sayılı kanunun getirdiği en önemli avantajlardan biri budur.

Veraset ve intikal vergisi istisnası nasıl uygulanıyor?

Örneğin, babanız ölmüşse veya yapı yenilenmeden hibe edildiyse %30’u vergiden muaf olur. Bu da yasanın avantajlarından biridir.

Riskli olarak tespit edilen yapıların yıktırılması yerine güçlendirilmesi tercih edilebilir mi?

Evet. Bunun için maliklerce, güçlendirmenin mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, 4/5 çoğunlukla güçlendirme kararının alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir.

Kentsel dönüşümle mevcut binamıza fazladan kat veya imar alabilir miyiz?

Hayır. Binanızı bağlı olduğunuz belediyenin imar kurallarına göre yaptırmanız gerekir.

Riskli olarak tespit edilen bina yıkıldıktan sonra adres bilgileri raporunda eski adres silinmektedir, ikamet şartı nasıl tespit edilecektir?

Yıkım sonrası ise adres silinmiş olduğundan, orada yaşadığınızı kanıtlamak için faturayla resmi kurumlara başvuru yapmanız gereklidir.

10 haneli apartmanda kat malikiyim, binamıza riskli yapı tespiti yaptırmak istiyorum, bunun masrafları kime ait olacak?

Riskli yapı tespitini kat malikleri veya kanuni temsilcileri yaptırabilir. Eğer riskli yapı tespitini siz yaptırıyorsanız masraflar size ait olacaktır. Riskli yapı tespiti için bireysel olarak başvurmadan önce, tüm kat malikleri anlaştıktan sonra başvuru sürecinin yönetici tarafından başlatılması daha doğru olur. Bu sayede hem binanızın yenileme sürecini kısaltmış hem de riskli yapı başvurusu için yapılacak masrafı arsa payları oranında paylaşmış olursunuz.

Binamızı müteahhide vermeden kendimiz yapamaz mıyız?

Yapabilirsiniz. Binanızı yenilemek veya güçlendirmek için öncelikle bakanlıkla bir anlaşma imzalayıp, kentsel dönüşüm kredisi veren bir bankayla görüşme yapmalısınız. Kentsel dönüşüm kapsamında binanızı kendiniz yapmak istediğiniz takdirde, beş daireye kadar kredi alabilirsiniz. Aynı zamanda eğer isterseniz dışarıdan sadece danışmanlık hizmeti veren firmalarla da görüşebilirsiniz. Ancak bu yöntem geçerli olmakla beraber, belediye veya bakanlıkça teşvik edilen bir yöntem değildir...

Ekibimde olacak mimara ne kadar ücret ödemem gerekir?

Mimarlar Odası’nın her yıl yayımladığı en düşük bedel tarifesine (YARARLI LİNKLER 10) bakarak hesap edebilirsiniz.

Ekibimde olacak avukata ne kadar ücret ödemem gerekir?

Avukatlardan danışmanlık hizmeti alındığı takdirde saat başı ücret ödenmektedir. Herkes için farklı olmakla beraber, baro tarafından asgari bir bedel belirtilmiştir. Buna göre, kendi bürolarında saat başı aldıkları birim fiyat ile dışarıdan çağrıldıklarında talep edecekleri ücret farklılık gösterebilir. Bunun haricinde, kentsel dönüşüm dava hizmetleri için bir fiyat belirlenmemiştir.