İnşaat Muhasebesi ve Finans

Genel olarak ifade edilecek olursa, inşaat muhasebesi: Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi ve vergi muhasebesi gibi konulardan yoğun şekilde yararlanmaktadır. Gerek yaptıkları işin niteliği, gerekse tabii oldukları yasal düzenlemeler, inşaat işletmelerinin muhasebe uygulamalarında önemli bazı farklılıklar yaratmaktadır. Bu farklılıklardan dolayı inşaat işletmelerinin muhasebe uygulamaları inşaat muhasebesi adı altında literatürde yerini almıştır.

İnşaat işletmeleri kendi nam ve hesaplarına inşaat işi yapabilecekleri gibi bir başkası adına taahhüt şeklinde de inşaat işi yapabilirler. İnşaat işletmeleri kendi nam ve hesapları için inşaat işlerini: kendi kullanımları için yapabilirler, yapıp satmak için (yap-sat) yapabilirler, kat karşılığı yapabilirler. Taahhüt şeklindeki inşaat işlerini ise hem özel işletmelere hem de kamu kurum ve kuruluşlarına yapabilirler. Taahhüt şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarına inşaat işi yapan inşaat işletmeleri, bu işleri Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapmak zorundadırlar. Bunların yanında, inşaat işletmeleri: inşaat işlerini yurt dışında da yapabilirler. Yapılan iş inşaat işi olmakla beraber, işin yapım amacı, işi yaptıran kişi ya da kuruluşun kimliği gibi bazı noktalar farklı muhasebe ve vergi uygulamalarını gerektirmektedir.

MALİ MÜŞAVİR-ŞERİF YILMAZ