Ne Yapıyoruz?

Ülkemizin depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü sırada olmasının en büyük nedeni çarpık kentleşme, alt yapı yetersizliği, vatandaş ve kuruluşların bilinçsizliği ve kentsel dönüşüm süreçlerinin sağlıklı yürütülmemesinden kaynaklanmaktadır. Kentsel dönüşüm süreçleri çok katmanlı ve çok aktörlü bir süreçtir, dolayısıyla bu süreçlerin bütüncül bir bakış açısıyla tek bir elden yürütülmesi önemlidir. Aksi halde kentsel dönüşüm salt ekonomik çıkara endeksli olarak gerçekleşmekte ve insanların sadece can güvenlikleri değil, hukuki güvenlikleri ile yaşanabilir çevre şartları risk altına girmektedir.

6306 saylı afet riskli yapıların yenilenmesi ile ilgili kanun kapsamında (kentsel dönüşüm) Türkiye' nin tamamında özellikle deprem riskli binaların yenilenmesi hedeflenmektedir. Bu kanun ile vatandaşlar, kendi talepleri doğrultusunda başka bir alanda yaşamak zorunda kalmadan şuan bulundukları yerde ki eski, depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış binalarını depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edebilecekler. Bu süreçte maddi imkanları olmayanlar için devlet yardımları, yeni yapılacak bina için uygun kredi koşulları, kira yardımları ile ciddi vergi ve harç muafiyetleri bulunmaktadır.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar; İstanbul' da yaklaşık 600.000 binanın deprem açısından can güvenliğinin olmadığını ortaya koymuştur. 1999 İzmit ve Adapazarı Depremlerine kıyasla İstanbul' da olacak depremin her yönü ile ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu yönü ile Kentsel Dönüşüm ( 6306 sayılı Kanun) önemli bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirip, etkinliğini arttırabilirsek hem özlemini duyduğumuz otoparklı, yeşil alanlı, sosyal donatılı, modern, güvenli yaşam alanlarına kavuşacağız hem de Deprem Riskini en aza indirmiş olacağız.

Bizler de kentsel dönüşüm konusunda hem toplumsal farkındalığı güçlendirmek hem de insanlarımızın kentsel dönüşümün kendilerine sunmuş oldukları imkanlardan istifade edebilmelerini sağlamak adına, süreçlerin tamamını içeren bir danışmanlık formatı geliştirdik, vermiş olduğumuz profesyonel hizmet sadece bina sahiplerini değil müteahhitleri de kapsamaktadır. Bu formata göre aşağıdaki sorulara cevap arayanlara sağlıklı, güvenilir ve sonuç odaklı yaklaşımlar sunuyoruz.

 • Kentsel dönüşüm nedir?
 • Kentsel dönüşümden nasıl yararlanırım?
 • Kentsel dönüşüm uygulama süreçleri nasıl işler ?
 • Kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşılan problemler nelerdir?
 • Kentsel Dönüşüm Hangi Yapıları ve alanları kapsıyor?
 • Riskli alan nedir? Nasıl belirlenir?
 • Riskli alanda bulunan sağlam binalar yıkılır mı?
 • Riskli yapı nedir? Bir binanın riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır?
 • Yapıların riskli olduğunu kim belirler?
 • Riskli yapılarda yıkım öncesi hangi şartların sağlanması gerekir?
 • Binam için Deprem Risk Raporu Nasıl alırım?
 • Bina Ortak Karar Protokolü nedir? Bu Protokolü Kim hazırlar?
 • Kentsel Dönüşüm Kredisi veya Kira yardımı nasıl alırım?
 • Binamın Yeniden İnşaatı ve Güçlendirme Uygulaması için nasıl ruhsat alırım?  
 • Yeniden inşaat veya güçlendirmeyi nasıl, ne kadar maliyet ile yaptırabilirim?
 • Müteahhit ile anlaşırken ve inşaat yapım sözleşmesi nasıl hazırlanmalı ?
 • Binamın inşaatı sırasında Yapı Denetim Şirketinin görevi nedir?
 • Binam tamamlandıktan sonra iskanımı nasıl alabileceğim?
 • Kentsel dönüşümde bina ortak karar protokolü nedir?
 • Kentsel dönüşüm kanununun avantajları nelerdir?
 • Kentsel dönüşüm için müteahhit seçerken nelere dikkat edilmeli?
 • Riskli Binada 2/3 çoğunluk kentsel dönüşüm kapsamında ne ifade eder?
 • Müteahhitle ve bina kat malikleri arasında çıkan ihtilafları nasıl çözebiliriz?