Apartman ve Site Yönetim Hukuku
  • Apartman ve sitede yaşayanların hukuki ihtilaflarının çözülmesine destek olmak.
  • Yönetim kararlarının hukuka uygun bir şekilde alınmasını sağlamak, karar defterlerinin ve diğer bilgi, belgelerin mevzuata uygun bir biçimde tanzimini sağlamak. 
  • Yönetim bütçesine ilişkin konularda destek olmak ve aidat ödeme dengelerinin sağlanmasına yardımcı olmak. 
  • Apartman ve sitede çalışan kişilerin iş hukukundan doğan sorunlarını çözümlemek ve gerekli yasal süreçleri sürdürmek ve neticelendirmek.  kap 
  • Yöneticinin görevlerini  ve kat maliklerinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini denetlemek gereğinde yasal süreçleri başlatmak.
  • Gerekli ödemelerin yapılmaması halinde icra tahsil süreçlerini başlatmak ve ön hazırlıkları tamamlamak. 
  • Satın alma işlemlerinin hukuk uygun gerçekleşmesini sağlamak, hukuki görüş vermek. 
  • Kat sahiplerinin kiracıları ile ilgili olan hukuki sorunlarına danışmanlık etmek, kira ücretlerinin ödenmesi ve tahsili, sözleşmelerin hazırlanması ve gereğinde tahliye işlemlerini gerçekleştirmek.