Değerleme Danışmanlığı
 • Hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerlemeye esas verilerin hazırlanması
 • Gayrimenkulün yasal ve mevcut durum değer tespitinin yapılması, katılımcı değerlerinin belirlenmesi ve değerleme raporlarının düzenlenmesi,
 • Boş hale getirilecek parselin kullanım türlerinin belirlenerek, imar ve yapılaşma şartlarına göre olası En etin ve Verimli Kullanım önerilerinde bulunulması,
 • Boş Arasa Değerinin belirlenmesi ve raporlanması,
 • Avan proje değerinin belirlenmesi ve Raporlanması
 • Dönüşüm modelinin belirlenmesi, dağıtım değeri tespit katsayısının belirlenmesi,
 • Hak sahipleri Dağıtım değerlerinin tespiti ve raporlanması
 • Hak sahipleri ile yatırımcı arasında uzlaşma süreci çalışmalarının yapılması,
 • Hak sahipleri ile yatırımcı arasında Protokolün Hazırlanması ve imzalanması danışmanlığının sunulması
 • Tüm verilerin ve sürecin coğrafi bilgi sistemi ortamına aktarımı
 • Uzlaşma paylaşım modelinin geliştirilmesi ve hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin gerçekleştirilmesi danışmanlığı
 • Mekânsal tüm veriler ve analiz aşamaları, “coğrafi bilgi sistemleri (CBS)” ortamına aktarılması